Dodatkowe

Aleksandra Wierdak - Czytanie z pasją - 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6b, 6C, 7A, 8A, 8B, 8C

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 13:18

Zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury; zaktywizowanie do twórczego wysiłku; kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem; integrowanie grupy poprzez wspólną naukę i zabawę tekstem; nabywanie umiejętności kształtowania twórczego i zaangażowanego stosunku do rzeczywistości; podejmowanie zadań twórczych samodzielnie i zespołowo

Aleksandra Wierdak - Książkowe Kadry. Koło czytelnicze - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 13:17

Zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury; zaktywizowanie do twórczego wysiłku; wdrożenie uczniów do częstych kontaktów z książką; nauka obcowania z tekstem w sposób twórczy; rozwijanie umiejętności plastycznych

Wacław Sobczak - Szkolny zespół muzyczny "Gama" - 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6b, 6C, 7A, 8A, 8B, 8C

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 13:15

Głównym celem jego działalności jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczniów klas 4-8, w tym m.in.: doskonalenie umiejętności wokalnych oraz gry na instrumentach muzycznych, kształcenie słuchu muzycznego, umiejętności pracy w grupie oraz systematyczności i obowiązkowości, wzbogacenie życia kulturalnego szkoły, wdrażanie uczniów do kulturalnego spędzania czasu wolnego, dostarczenie radości ze wspólnego muzykowania, wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę szkolną.

Alina Brzeska-Wójcik - Learn English Through Songs - 5A, 5B, 5C, 6A, 6b, 6C, 7A

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 13:05

Zapoznanie się z tekstami tych znanych i mniej znanych piosenek w języku angielskim. Rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim poprzez wykorzystanie piosenek. Poznawanie i zapamiętywanie materiału gramatyczno-leksykalnego. Rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu.

Alina Brzeska-Wójcik - Angielski przez zabawę - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 13:04

Nauka angielskiego z wykorzystaniem gier i zabaw. Stworzenie przyjaznej i swobodnej atmosfery sprzyja nauce słownictwa, wspomaga integrację oraz obniża poziom stresu. Wykorzystanie gier planszowych, karcianych oraz wszelkich innych zabaw (wykorzystanie piłki, zabawek, gier integracyjnych) powodują zmniejszenie blokady językowej, a nowe wyrażenia łatwiej zapadają w pamięć. Kurs skierowany dla dzieci w klasach 1-3.

Marlena Klimek - Koło gier planszowych - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 12:59

Wzbudzanie zainteresowania grami planszowymi i zabawami logicznymi; Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania; Poprawianie sprawności umysłu, koncentracji i spostrzegawczości; Wzmacnianie odporności psychicznej; Odkrywanie własnych mocnych stron; Poznawanie i przestrzeganie zasad gry; Szacunek dla przeciwnika; Umiejętność uczenia się na własnych błędach

Jolanta Styczeń - Plastuś - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 12:56

Celem koła plastyczno- technicznego “Plastuś” jest rozwijanie wrażliwości, zdolności, umiejętności manualnych, wyobraźni i twórczego myślenia dzieci. Pobudzanie kreatywności uczniów i odkrywanie przyjemności tworzenia oraz cieszenia się uzyskanym efektem. Poznanie różnorodnych technik plastycznych i posługiwanie się nimi.