Dodatkowe

Paulina Ratajska, Rafał Kanowski - Koło teatralne 1-3 - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - wt., 09/06/2022 - 17:27

-stymulowanie różnych form aktywności uczniów;
-rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i ciekawości poznawczej;
-umożliwienie wyrażania siebie, swoich uczuć i stanów emocjonalnych, poprzez ekspresję, muzyczną i teatralną;
-wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
-pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia
-poznawanie różnorodności form artystycznych;
-rozwijanie umiejętności planowania działań;
-wdrażanie do pracy zespołowej.

Marlena Latała - Tropiciele przyrody - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - sob., 09/03/2022 - 09:37

Cele:   

-pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz pobudzenie wrażliwości na piękno przyrody

-poznanie zagrożenia najbliższego środowiska przyrodniczego oraz sposoby ich zapobiegania. 

- rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności, 

-  doskonalenie umiejętności przeprowadzania obserwacji i eksperymentów  

- dostrzeganie informacji przyrodniczych w życiu codziennym  

-  doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i własnych obserwacji.

Zygmunt Golonka - Uczniowska Scena Artystyczna BIZON - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 13:33

Rozwój ogólnych zainteresowań, wiedzy i podstawowych uzdolnień muzycznych. 

Podstawy zachowań i technik scenicznych oraz np.: praca z mikrofonem, ruch sceniczny.

Podstawy emisja głosu dla dzieci, poprzez nauczanie prostych i nieskomplikowanych piosenek. 

Rozpoznawanie gatunków muzycznych. Poznawanie rodzajów i instrumentów muzycznych.

Zajęcia rytmiczne; - tworzenie polirytmii i realizacja prostych aranżacji przy pomocy istniejących w szkole oraz własnoręcznie skonstruowanych instrumentów perkusyjnych.