Umiem, rozumiem, wiem - zajęcia ogólnorozwojowe.

Dodane przez admin - sob., 09/08/2018 - 22:42

KLASY

I-III

GODZINY ZAJĘĆ

Wtorek 14:45 – 15:30

KOSZT

50zł za semestr

PRZYBLIŻONA LICZBA UCZESTNIKÓW

Max 25 uczniów

PROWADZĄCY

Jolanta Styczeń

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci. Doskonalenie percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, orientacji przestrzennej i ćwiczenie spostrzegawczości. Uczniowie są inspirowani do tworzenia działań rozwijających pamięć i myślenie. Ważne jest wytwarzanie pozytywnych relacji i postaw koleżeńskich, pogłębianie umiejętności współpracy i komunikowania się. W czasie tych zajęć uczniowie rozwijają zainteresowania poprzez poznawanie rodzajów i reguł gier i zabaw. Na zajęciach podejmowane będą takie działania jak: zabawy orientacyjno- porządkowe, z piłką, skakanką,  z nietypowymi przedmiotami np. gazetą, butelką, kasztanami, zabawy matematyczne, łamigłówki, krzyżówki, labirynty, rebusy, zabawy rytmiczne z piosenką, zabawy rzutne, gry i zabawy sprawnościowe, wierszyki- masażyki, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy muzyczno- ruchowe, bajki terapeutyczne, oraz wiele innych. Podczas tych zajęć dzieci będą także wykorzystywały ruch, który jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów oraz porozumiewania się. Ważnym elementem będzie zainspirowanie dzieci do aktywnego słuchania muzyki klasycznej.

Galeria