Artifex – koło artystyczne

Dodane przez admin - sob., 09/08/2018 - 22:36

KLASY

2-8 SSP i 3 klasa gimnazjum

GODZINY ZAJĘĆ

Środa 14:45- 17:20  oraz blokowo, w zależności od aktualnie podejmowanych działań i przygotowań do wydarzenia

KOSZT

70zł za semestr

PROWADZĄCY

Paulina Ratajska Rafał Kanowski, Aleksandra WierdakMagdalena Kulka, Tomasz Donatowicz
 

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Warunkiem uczestnictwa w regularnych zajęciach jest pozytywne przejście eliminacji
w formie castingu. Udział w zajęciach jest wyróżnieniem, skierowane są tylko do uczniów wyróżniających sie nienaganna postawą i kultura osobistą.

Zajęcia obejmować będą różnorodne formy pracy tak aby każdy uczeń miał możliwość rozwijania swych zainteresowań i uzdolnień,  poznawania samego siebie, kształtowania wyobraźni i kreatywności.

Główny:

Wzbogacenie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez bogactwo oddziaływań artystycznych.

Szczegółowe:

 • stymulowanie różnych form aktywności uczniów;
 • rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i ciekawości poznawczej;
 • umożliwienie wyrażania siebie, swoich uczuć i stanów emocjonalnych, poprzez ekspresję, muzyczną i teatralną;
 • wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia;
 • poznawanie różnorodności form artystycznych;
 • rozwijanie umiejętności planowania działań;
 • wdrażanie do pracy zespołowej.

 

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

Zajęcia realizowane będą w 4 sekcjach:

 1. Sekcja „Mali Aktorzy”(klasy 2-4)- Paulina Ratajska, Magdalena Kulka, Aleksandra Wierdak
 2. Sekcja „Aktorzy” (klasy 5-8, III Gim.)- Paulina Ratajska, Rafał Kanowski, Aleksandra Wierdak
 3. Sekcja „Muzycy”- Rafał Kanowski
 4. Sekcja „Fotografowie”- Tomasz Donatowicz

 

Działania sekcji, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane  wspólnie lub z innymi  opiekunami

 W ramach działań planowane są: udział w konkursach tematycznie związanych
z działalnością kółka, produkcja filmu dokumentalnego, nagranie płyty z pieśniami patriotycznymi, przygotowanie spektaklu teatralnego.

Do wybranych wydarzeń będzie włączana cała społeczność szkolna.

Wykaz  działań:

 1. Udział  w ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych ,,Do Hymnu",  organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA. Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. Cele: doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.
 2. Nagranie płyty z pieśniami patriotycznymi, śpiewanymi w akompaniamencie muzyki granej na żywo w studio nagrań. Promocja w środowisku lokalnym, dystrybucja do wszystkich szkół oraz instytucji kulturowych w gminie.
 3. Produkcja filmu ,,Na tropie Niepodległości". Uczniowie odkryją związek Niepołomic z Niepodległością. Z jednej strony nastąpi wzrost wiedzy historycznej u dzieci, z drugiej strony zaś doświadczą one realnego procesu powstawania filmu, który obejrzą później na wielkim ekranie. Uczestnicy wcielą się w wiele ról- będą poszukiwaczami historii, reporterami –przeprowadzą wywiady z seniorami, będą aktywnymi obywatelami – odwiedzą miejsca o znaczeniu historycznym, porządkując je przy tym, ale głównie będą artystami- aktorami i muzykami. Odpowiednio przygotowany produkt (film, utwory muzyczne, ścieżka dźwiękowa), nagrany na płyty CD zostanie ostatecznie rozdystrybuowany na szerszą skalę wśród przedstawicieli społeczności lokalnej, wszystkich szkół oraz instytucji kulturowych w gminie. Zorganizowana będzie także premiera filmu w kinie Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa, na którą zostaną zaproszeni goście specjalni oraz władze Niepołomic. Realizacja projektu będzie możliwa m.in. dzięki nawiązaniu współpracy z różnymi podmiotami, w tym: Fundacją Lepsze Niepołomice, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie,  Orły Historii , Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa –miejsce premiery filmowej.
 4. Spotkania oraz warsztaty z aktorami.
 5. Udział w konkursach recytatorskich,  muzycznych  i przeglądach teatralnych.
 6. Przygotowanie spektaklu teatralnego. Premiera na scenie MCDiS.
 7. Warsztaty fotograficzne.

 

Galeria