Kółko matematyczne dla klas IV –VI „Matematyka na wesoło”

Dodane przez admin - sob., 09/08/2018 - 22:21

KLASY

klasy IV – VI

GODZINY ZAJĘĆ

Piątek 15:40 – 16:25

KOSZT

50zł za semestr

PROWADZĄCY

Renata Madej

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Głównym jego założeniem jest rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez  zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne. Zadania, zabawy i ćwiczenia  dobrane są w taki sposób, aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały do twórczości na miarę ich indywidualnych możliwości. Zastosowane na zajęciach  metody i formy pracy mają stymulować wszechstronną aktywność ucznia. Zasadniczym celem zajęć jest stwarzanie sytuacji, w której każdy uczeń osiąga sukcesy w matematyce.

Cel ogólny:       

 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów
 • doskonalenie wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności w rozwiązywaniu  problemów matematycznych

Cele szczegółowe. 

 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
 • rozwijanie uzdolnień,
 • uczenie logicznego myślenia,
 • aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,
 • uczenie uważnego analizowania treści zadania
 • korzystanie z informacji za pomocą tabel i wykresów,
 • wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych,
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych,
 • kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki.

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. Liczby naturalne - krzyżówki, zagadki liczbowe/
 2. Podzielność liczb przez 6,8,8,11,12,15.
 3. Rzymski system liczbowy
 4. Problemy matematyczne z życia codziennego
 5. Zastosowanie czasu i kalendarza.
 6. Korzystanie z ofert i cenników: szacowanie danych – zakupy.
 7. Ah ten X – zadania na obliczanie niewiadomej m
 8. Układanie równań z jedną niewiadomą i rozwiązywanie ich.
 9. Obliczanie pól powierzchni figur i brył.
 10. Obliczanie wymiarów rzeczywistych.
 11. Rysowanie wzorów (ornamentów) z kół i okręgów
 12. Matematyka inaczej.
 13. Układanie ciekawostek i wierszy z zastosowaniem terminów i pojęć matematycznych,
 14. Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.
Galeria