Koło archeologiczne

Dodane przez admin - sob., 09/08/2018 - 22:11

KLASY

V-VII SSP i gimnazjum

GODZINY ZAJĘĆ

Piątek 14:45 -15:30
 

KOSZT

50zł za semestr

PRZYBLIŻONA LICZBA UCZESTNIKÓW

Max 15 osób
 

PROWADZĄCY

Ewa Włodarczak
 

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

 • Ideą programu koła archeologicznego jest rozbudzanie zainteresowań naukowych uczniów.
 • Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu  w budynku SP oraz dodatkowo zależnie od potrzeb (dotyczy to spotkań z naukowcami i udziału w badaniach wykopaliskowych);
 • Program jest otwarty, może ulegać zmianom;
 • W realizacji niektórych zadań Koło Archeologiczne będzie współpracować z: Ośrodkiem Archeologii Gór i Wyżyn Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i Stowarzyszeniem Archeologów Terenowych STATER;
 • Podczas zajęć koła uczniowie będą korzystać z różnorodnych źródeł informacji: z publikacji naukowych (książki, artykuły branżowe), z publikacji popularnonaukowych, z prasy lokalnej i ogólnokrajowej, słowników, atlasów, map, Internetu, albumów itp.
 • Przewidywane są spotkania z naukowcami: archeologami, antropologami, archeobotanikami, archeozoologami i innymi specjalistami badającymi pradzieje;
 • istnieje również możliwość udziału w badaniach wykopaliskowych, prowadzonych we współpracy z archeologami z IAE PAN (uzależniony od możliwości fizycznych i psychicznych uczniów). Ewentualny termin przeprowadzenia badań: maj/czerwiec 2019; miejsce: gmina Niepołomice.

 

CELE OGÓLNE:

 • rozbudzanie zainteresowań naukowych
 • zapoznanie uczniów z warsztatem pracy archeologa
 • prezentacja najważniejszych osiągnięć archeologii
 • dawne dzieje ziemi niepołomickiej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa minionych epok,
 • wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań,
 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł,
 • przybliżenie uczniom najważniejszych dokonań archeologów w różnych częściach świata, ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich
 • zapoznanie uczniów z odkryciami archeologicznymi dokonanymi w najbliższej okolicy Niepołomic,
 • zapoznanie uczniów z ofertą naukowych czasopism i innych publikacji archeologicznych,
 • zapoznanie uczniów z ofertą popularnonaukowych czasopism i innych publikacji archeologicznych,
 • motywowanie do czytania i krytycznego odbioru tekstów popularnonaukowych,
 • zapoznanie uczniów z pracą archeologa w terenie oraz w warunkach gabinetowych i laboratoryjnych,
 • zapoznanie uczniów z nieinwazyjnymi metodami badań archeologicznych,
 • nauka rysowania, w tym rysowania w skali,
 • nauka fotografowania obiektów nieruchomych i zabytków,
 • nauka pracy z mapą w terenie (np. orientowanie i czytanie mapy topograficznej)
 • kierunków w terenie, orientowania się w terenie,
 • zapoznanie uczniów z ortofotografią cyfrową,
 • zapoznanie uczniów ze sprzętem geodezyjnym i nauka podstawowych zasad jego obsługi,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
 • rozwijanie odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe

 

Sposób realizacji:

Wykłady, projekcje multimedialne, spotkania z naukowcami, wycieczki terenowe, wizyty w placówkach archeologicznych (Pracownia Archeologiczna IAE PAN w Igołomi, Nowohucki Oddział Muzeum Archeologicznego w Krakowie – dworek w Branicach, Muzeum Archeologiczne w Krakowie).

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

Przykładowe tematy:

 • Archeologia i jej nauki pomocnicze
 • Jak wyglądają stanowiska archeologiczne?
 • Archeolog w terenie – badania wykopaliskowe
 • Archeolog w terenie – badania nieinwazyjne
 • Archeolog w gabinecie – przygotowywanie publikacji
 • Zabytki – konserwacja i dokumentacja - spotkanie z archeologiem
 • Jak rozpoznać wiek znalezisk? – spotkanie z archeologiem
 • Co to jest stratygrafia?
 • 100 największych odkryć archeologicznych – cykl spotkań
 • Skarb z Niepołomic i inne odkrycia na terenie gminy – cykl spotkań
 • Prahistoria w Puszczy Niepołomickiej – archeologiczna wycieczka terenowa
 • Archeologia pod autostradą
 • Archeolog-detektyw: kryminalne zagadki z najdawniejszych czasów Warzenie soli w dawnych czasach
 • Krzemień – cenny kamień pradziejów
 • Wojna w pradziejach
 • Archeologia XX wieku
 • Polskie badania w Peru
 • Wycieczka do dworku w Branicach
 • Wycieczka do Pracowni Archeologicznej w Igołomi
 • Wycieczka na wykopaliska archeologiczne