Koło przyrodniczo – historyczne „Paź królowej”

Dodane przez admin - sob., 09/08/2018 - 22:03

KLASY

I-III SSP

GODZINY ZAJĘĆ

wybrane soboty,  w wymiarze jednej soboty w miesiącu

KOSZT

deklaracja bez wpłaty, kwota będzie każdorazowo ustalana przed wycieczką

PROWADZĄCY

Magdalena Kulka, Paulina Ratajska, Monika Scelina

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Celem koła ,,Paź Królowej" jest kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich „małą ojczyzną” przez poznanie kultury materialnej i duchowej ludzi, wśród których żyją, poznanie dawnych  tradycji zwyczajów, historii oraz przyrody. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego i dóbr przyrodniczych  własnego regionu - Małopolski.

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

Udział w kole ma charakter otwarty. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość  zapisania się na wybrana przez niego wyprawę.

Wykaz działań:

1. Zdobycie certyfikatu ,,Pomocnik leśnika".

Wyprawy do trzech nadleśnictw:

- Nadleśnictwo Niepołomice.

- Nadleśnictwo Miechów.

- Nadleśnictwo Krzeszowice.

Projekt „Zostań pomocnikiem leśnika” realizowany jest na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Celem projektu jest zainteresowanie dzieci
i młodzieży specyfiką pracy leśnika, pomoc w zrozumieniu zagadnień związanych
z gospodarką leśną oraz przybliżenie tajemnic lasu. W ramach działań odbędą się trzy wycieczki do trzech różnych nadleśnictw. Dzieci wyposażone w  zeszyt ze specjalnie przygotowanymi zadaniami będą pokonywały wyznaczoną trasę, wykonując określone polecenia. Aby zdobyć indywidualny certyfikat należy przejść trasą w minimum dwóch lasach.

2. Podążanie śladem zamków i budowli obronnych w Małopolsce.

- Zamek w Dębnie.

Udział w warsztatach ,,Zanim giermek stał się rycerzem" – lekcja na temat życia w średniowiecznym zamku. Uczniowie dowiedzą się o rodzajach dawnych budowli, o materiałach z jakich były wznoszone. Przedstawiona zostanie też w zarysie droga kandydata do stanu rycerskiego (paź, giermek), zajęcia i obowiązki, aż do momentu pasowania na rycerza. Będzie wspomniane także   o ulubionych zajęciach w dawnych czasach, czyli o polowaniach (m.in. sokolnictwo) i turniejach rycerskich.

- Ojcowski Park Narodowy. Zamek w Pieskowej Skale.
Spacer przyrodniczy, zwiedzanie  Zamku oraz udział w zajęciach, które  pomyślane są tak, by mogły zainteresować każdego ucznia. Każde zajęcia będą powiązane z tematycznym zwiedzaniem muzeum oraz prelekcją i zabawą, a przeprowadzane w specjalnie na ten cel przygotowanej sali wyposażonej w sprzęt multimedialny. Przygotowane gry edukacyjne pomogą uczestnikom podsumować wiedzę zdobytą w czasie zajęć.

- Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Udział w zajęciach ,,Na szkle malowane". Jest to opowieść o technikach malarskich starych obrazów ludowych oraz pokaz wykonania obrazu malowanego na podłożu szklanym.
W programie lekcji jest praktyczna nauka malowania na szkle pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora.

- Zamek w Nowym Wiśniczu

Zwiedzanie Zamku Wiśnicz, Muzeum Ziemi Wiśnickiej oraz Bastionu VR - Wirtualna podróż w czasie. Udział w zajęciach Zamkowej Akademii Historii ,, Warsztaty składają się z historycznej pogadanki połączonej m.in. z pokazem alchemicznego sprzętu i „wybuchowych” doświadczeń, odczytem tajnej wiadomości i zawiłej receptury alchemika oraz części praktycznej, podczas której uczniowie samodzielnie przeprowadzają eksperymenty.

- Zamek w Dobczycach

Zwiedzanie Zamku Królewskiego w Dobczycach oraz pobliskiego skansenu. Udział w Questingu  "Historycznym Szlakiem Dobczyc". Poznanie historii Dobczyc i najciekawszych miejsc w mieście.

- Warowny Klasztor w Tyńcu

Zwiedzanie Opactwa oraz udział w zajęciach ,,U źródeł Polski" Jak wyglądały początki Polski? Jaki wpływ na kształtowanie się młodego państwa miał chrzest Polski oraz fundacje licznych kościołów i klasztorów? Uczestnicy zajęć dzięki wielkoformatowej grze planszowej poznają znaczenie klasztorów benedyktyńskich dla historii i kultury Polski.

 

Harmonogram wyjazdów w ramach koła „Paź królowej”:

(harmonogram wyjazdów może ulec zmianie)

lp.

MIEJSCE

CEL

TERMIN

OPIEKUNOWIE

1.

Nadleśnictwo Miechów

Przejście ścieżką dydaktyczną.

Obserwacje faz rozwojowych

drzewostanów i dostosowany do nich  sposób postępowania leśników

realizujących zadania gospodarki leśnej.

Październik

M. Kulka

P. Ratajska

M. Scelina

2.

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Zwiedzanie Opactwa. Udział w warsztatach ,, U źródeł Polski"

Listopad

M. Kulka

P. Ratajska

M. Scelina

3.

Zamek w Dębnie

Udział w warsztatach ,,Zanim giermek stał się rycerzem" – lekcja na temat życia w

średniowiecznym zamku. Zwiedzanie Zamku.

Grudzień

M. Kulka

P. Ratajska

M. Scelina

4.

Zamek w Nowym Wiśniczu

Zwiedzanie Zamku Wiśnicz oraz Muzeum  Ziemi Wiśnickiej. Udział w warsztatach  alchemii.

Styczeń

M. Kulka

P. Ratajska

M. Scelina

5.

Zamek w Dobczycach

Questing "Historycznym Szlakiem Dobczyc". Zwiedzanie ruin średniowiecznego  zamku

oraz skansenu. Przejście w pobliże Jeziora Dobczyckiego.

Luty

M. Kulka

P. Ratajska

M. Scelina

6.

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Zwiedzanie muzeum oraz Zamku.

Praktyczna nauka malowania na

szkle pod kierunkiem wykwalifikowanego  instruktora.

Marzec

M. Kulka

P. Ratajska

M. Scelina

7.

Nadleśnictwo Krzeszowice

Przejście Doliną Grzybowską, wyjątkowość

jurajskich krajobrazów i bogactwo lasów. Sposób gospodarowania ukierunkowany na zachowanie różnorodności i trwałość lasu.

Kwiecień

M. Kulka

P. Ratajska

M. Scelina

8.

Nadleśnictwo Niepołomice

Przejście ścieżką przyrodniczą, poznanie  pracy leśnika. Zdobycie odznaki ,,Pomocnik Leśnika" (tylko dla osób, które uczestniczyły w minimum dwóch

wyjazdach do Nadleśnictw)

Maj

M. Kulka

P. Ratajska

M. Scelina

9.

Ojcowski Park Narodowy. Zamek w Pieskowej Skale

Przejście szlakiem turystycznym

Ojcowskiego Parku Narodowego.

Zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale.

Czerwiec

M. Kulka

P. Ratajska

M. Scelina