Koło plastyczne

Dodane przez admin - sob., 09/08/2018 - 17:31

KLASY

Klasy 4-7

GODZINY ZAJĘĆ

Dwie godz w tygodniu - Wtorek 14:45 – 16:25

KOSZT

50zł za semestr

PRZYBLIŻONA LICZBA UCZESTNIKÓW

Do 15 osób

PROWADZĄCY

Iwona Kuś - Donatowicz

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Cel: doskonalenie i rozwój warsztatu rysunkowo - malarskiego, poznawanie i umiejętne wykorzystanie technik malarskich, rysunkowych i graficznych 
(grafika warsztatowa). Rozwijanie twórczej ekspresji i wyobraźni plastycznej. Propagowanie postawy aktywnego uczestniczenia w kulturze na wielu płaszczyznach artystycznych ( w ramach koła wyjazdy do muzeów na lekcje muzealne, wystawy stałe i czasowe)

Galeria