Ścianka Wspinaczkowa

Dodane przez admin - sob., 09/08/2018 - 17:11

KLASY

SSP (klasy 1 – 8), Gimnazjum III

GODZINY ZAJĘĆ

 

KOSZT

 

PRZYBLIŻONA LICZBA UCZESTNIKÓW

25

PROWADZĄCY

Paweł Góralczyk, Rafał Kanowski

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Celem zajęć jest przede wszystkim inwestowanie w rozwój umiejętności wspinaczkowych wśród młodzieży związanej z SP im. Lady Sue Ryder. Uczestnicy zajęć podnoszą swoją sprawność fizyczną i koordynację ruchową. Celem zajęć jest promocja zdrowego stylu życia, tworzenie warunków do aktywności ruchowej, prezentacja pozytywnych wzorców, nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami i wyzwaniami oraz profilaktyka prozdrowotna. 
W ramach zajęć prowadzona będzie:

 • nauka zasad asekuracji za pomocą przyrządów wspinaczkowych i lin. 
 • ćwiczenia doskonalące techniki wspinania się.
 • rywalizacja uczestników w zakresie wspinaczki. 

Bazą zajęć jest sztuczna ściana wspinaczkowa w budynku w Woli Batorskiej.

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

Zadania realizowane podczas zajęć na ściance wspinaczkowej:

 • promocja sportu,
 • wychowanie przez sport,
 • kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji, 
 • kształtowanie umiejętności przyjmowania zwycięstwa i porażki, 
 • podnoszenie poczucia własnej wartości, 
 • pokonywanie własnych ograniczeń fizycznych i psychicznych,
 • harmonijny rozwój psychofizyczny uczestników
 • zapobieganie wadom narządu ruchu i postawy szczególnie u dzieci i młodzieży.
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. 
 • podnoszenie poczucia własnej wartości, godności i samooceny. 
 • budowanie więzi międzyludzkich, 
 • współdziałanie w zespole
Galeria