Paulina Ratajska, Rafał Kanowski - Koło teatralne 1-3 - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - wt., 09/06/2022 - 17:27

-stymulowanie różnych form aktywności uczniów;
-rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i ciekawości poznawczej;
-umożliwienie wyrażania siebie, swoich uczuć i stanów emocjonalnych, poprzez ekspresję, muzyczną i teatralną;
-wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
-pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia
-poznawanie różnorodności form artystycznych;
-rozwijanie umiejętności planowania działań;
-wdrażanie do pracy zespołowej.

Klasa
Zdjęcie główne
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna
Sala