Marlena Latała - Tropiciele przyrody - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - sob., 09/03/2022 - 09:37

Cele:   

-pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz pobudzenie wrażliwości na piękno przyrody

-poznanie zagrożenia najbliższego środowiska przyrodniczego oraz sposoby ich zapobiegania. 

- rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności, 

-  doskonalenie umiejętności przeprowadzania obserwacji i eksperymentów  

- dostrzeganie informacji przyrodniczych w życiu codziennym  

-  doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i własnych obserwacji.

Klasa
Zdjęcie główne
Prowadzący
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna
Sala