Małgorzata Kaczmarczyk - English For High-Fliers - 8A, 8B, 8C

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 13:31

English For High-Fliers - kurs dla klas VIII dodatkowo przygotowujący do egzaminacyjnych zadań
gramatycznych (wybór wielokrotny, dobieranie, zadania z lukami, parafraza, tłumaczenie fragmentów
zdań) oraz zadań leksykalnych obejmujących słownictwo z 14 bloków tematycznych.

Klasa
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna