Aleksandra Wierdak - Czytanie z pasją - 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6b, 6C, 7A, 8A, 8B, 8C

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 13:18

Zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury; zaktywizowanie do twórczego wysiłku; kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem; integrowanie grupy poprzez wspólną naukę i zabawę tekstem; nabywanie umiejętności kształtowania twórczego i zaangażowanego stosunku do rzeczywistości; podejmowanie zadań twórczych samodzielnie i zespołowo

Klasa
Zdjęcie główne
Prowadzący
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna
Sala