Iwona Kuś-Donatowicz - Koło plastyczne - 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6b, 6C, 7A

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 13:11

Główne cele:

doskonalenie i rozwój warsztatu rysunkowo - malarskiego

poznawanie i umiejętne wykorzystanie technik malarskich, rysunkowych i graficznych (grafika warsztatowa)

rozwijanie twórczej ekspresji i wyobraźni plastycznej.

propagowanie postawy aktywnego uczestniczenia w kulturze na wielu płaszczyznach artystycznych

Program koła zakłada praktyczną naukę i doskonalenie rozmaitych technik plastycznych oraz wyjazdy do muzeów, galerii i innych miejsc kultury celem udziału w lekcjach muzealnych, zwiedzania wystaw stałych i czasowych

 

Klasa
Prowadzący
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna
Sala