Alina Brzeska-Wójcik - Learn English Through Songs - 5A, 5B, 5C, 6A, 6b, 6C, 7A

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 13:05

Zapoznanie się z tekstami tych znanych i mniej znanych piosenek w języku angielskim. Rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim poprzez wykorzystanie piosenek. Poznawanie i zapamiętywanie materiału gramatyczno-leksykalnego. Rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu.

Klasa
Prowadzący
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna
Sala