Jolanta Styczeń, Marlena Latała - Mali odkrywcy - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - śr., 08/31/2022 - 12:54

Celem koła jest wzbudzanie zainteresowań i poszerzanie wiadomości na temat świata przyrody, również poprzez wykonywanie prostych doświadczeń i eksperymentów. Uwrażliwianie uczniów na zjawiska przyrodnicze, rozwijanie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla jej piękna i ukazywanie jak różnorodny i ciekawy jest świat.  Zajęcia te  rozwijają aktywność poznawczą uczniów, pobudzają ich do myślenia i wyciągania wniosków, poszukiwania nowych rozwiązań i angażują dzieci do działania. 

Klasa
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna
Sala
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna
Sala