Listy z uczniami przyjętymi do szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Dodane przez admin - czw., 04/07/2022 - 14:57

Na szybach przy wejściu do szkoły zostały już zamieszczone listy dzieci zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2022/2023

Warunkiem ostatecznym przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie podpisanego oświadczenia (do pobrania ze strony szkoły) przez rodzica dziecka zakwalifikowanego w szkole do dnia 14.04.2022r.

Zdjęcie główne