Iwona Kuś-Donatowicz - Koło artystyczne - 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6b, 6C, 7A

Dodane przez admin - ndz., 09/05/2021 - 13:26

Cele:

- Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia dziecka

- pogłębianie wiedzy z zakresu sztuki

-umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy oraz poznanych technik plastycznych

- kształtowanie kreatywnej postawy

- rozwijanie umiejętności odbioru dzieł sztuki oraz uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata

- przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach oraz życia kulturalnego. 

Zajęcia artystyczne skierowane do uczniów klas 4-7, którzy chcą rozwijać zdolności plastyczne.program realizowany będzie na zajęciach artystycznych 2 h w tygodniu. Program powstał w wyniku wieloletniej praktyki pedagogicznej i stanowi integralną całość z programem nauczania plastyki. Jest także jego uzupełnieniem oraz rozszerzeniem wiedzy na konkretne tematy. 

 

Klasa
Zdjęcie główne
Prowadzący
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna
Sala