Ewa Włodarczak - Koło archeologiczne - 5A, 5B, 5C, 6A, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C

Dodane przez admin - czw., 09/02/2021 - 23:15

Cele ogólne:
- rozbudzanie zainteresowań naukowych,
- zapoznanie uczniów z warsztatem pracy archeologa i historyka,
- prezentacja najważniejszych osiągnięć archeologii,
- najdawniejsze i dawne dzieje ziemi niepołomickiej
Cele szczegółowe:
- kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa minionych epok,
- wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań,
- zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
- kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł,
- przybliżenie uczniom najważniejszych dokonań archeologów w różnych częściach świata, ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich.

Podczas zajęć koła uczniowie będą korzystać z różnorodnych źródeł informacji: z publikacji naukowych (książki, artykuły branżowe), z publikacji popularnonaukowych, z prasy lokalnej i ogólnokrajowej, słowników, atlasów, map, Internetu, albumów itp. Przewidywane są spotkania z naukowcami: archeologami, antropologami, archeobotanikami, archeozoologami i innymi specjalistami badającymi czasy prahistoryczne i historyczne. Uczniowie będą mieli możliwość odwiedzenia terenu badań wykopaliskowych i podjęcia eksploracji obiektów archeologicznych pod okiem fachowców. Charakter pracy na stanowisku archeologicznym będzie dostosowany do możliwości fizycznych i psychicznych uczniów.

Spotkania nie będą odbywały się regularnie co tydzień, termin spotkań będzie uzależniony od terminów ekspedycji wykopaliskowych prowadzonych przez archeologów z zaprzyjaźnionych instytucji naukowych, a przede wszystkim od rezultatów tych badań.
 

Klasa
Zdjęcie główne
Prowadzący
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna