Joanna Gutowska-Kuźmicz - Chór - grupa starsza - 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C

Dodane przez admin - czw., 09/02/2021 - 23:05

Rozwijanie muzykalności, uwrażliwienie na muzykę, nauka prawidłowej emisji głosu, prawidłowej intonacji dźwiękowej, pracy oddechem oraz prawidłowej dycji przez śpiew zespołowy wielogłosowy z włączaniem utworów w różnych językach. Nauka pracy grupowej, bez rywalizacji, w dążeniu do wspólnego celu. 

Przez śpiew zespołowy można poznać wiele ciekawych utworów muzycznych, nauczyć się pięknego śpiewu, połączonego z prawidłową emisją głosu i odpowiednią pracą oddechu. Śpiewając, można poprawić swoją wymowę, muzykalość, artystyczną wrażliwość, a przede wszystkim - można doskonale się bawić. Uczniowie w czasie zajęć ćwiczą różne utwory muzyczne, przygotowują się do występów i koncertów, podczas których będą mogli zaprezentować efekty swojej pracy rodzicom, przyjaciołom i jak najszerszej publiczności.Zajęcia starszej grupy chóru, w zakresie sposobu pracy i repertuaru, są dostosowane do wieku dzieci, zawierają utwory różnych stylów muzycznych śpiewanych w języku polskim, angielskim oraz innych.

Klasa
Zdjęcie główne
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna