Rafał Kanowski, Paweł Góralczyk, Michał Dziedzic - Ścianka Wspinaczkowa -

Dodane przez admin - czw., 09/02/2021 - 21:52

Cele: Celem zajęć jest przede wszystkim inwestowanie w rozwój umiejętności wspinaczkowych wśród młodzieży związanej z SP im. Lady Sue Ryder. Uczestnicy zajęć podnoszą swoją sprawność fizyczną i koordynację ruchową. Celem zajęć jest promocja zdrowego stylu życia, tworzenie warunków do aktywności ruchowej, prezentacja pozytywnych wzorców, nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami i wyzwaniami oraz profilaktyka prozdrowotna. 

W ramach zajęć prowadzona będzie: 
a) nauka zasad asekuracji za pomocą przyrządów wspinaczkowych i lin.
b) ćwiczenia doskonalące techniki wspinania się.
c) rywalizacja uczestników w zakresie wspinaczki. 

Zajęcia odbywają się w następujących grupach:

poniedziałek - 17.30-19.00

wtorek - 16.30-18.00

wtorek 17.30-19.00

Opłata: 60 zł / miesiąc

 

Zdjęcie główne
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna