WYPRAWY GÓRSKIE KLUBU PODRÓŻNIKA TURBACZ PODCZAS WAKACJI 2021 ROKU

Dodane przez admin - pt., 05/21/2021 - 09:55

WYPRAWY GÓRSKIE KLUBU PODRÓŻNIKA TURBACZ PODCZAS WAKACJI 2021 ROKU.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY POJECHAĆ NA WYPRAWĘ?
1. Należy zapoznać się ze szczegółami ofert wypraw (informacja ogólna i oferty szczegółowe – w
załącznikach).
2. Zgłaszając się na wyprawę należy:
- wydrukować i wypełnić KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ,
- wydrukować i wypełnić DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA,
- dostarczyć kartę kwalifikacyjną do sekretariatu szkoły lub do organizatorów w TERMINIE NAJPÓŹNIEJ
DO 7 CZERWCA 2021 ROKU.
- wpłacić ZALICZKĘ (określoną w ofercie szczegółowej) do sekretariatu lub organizatorów wraz z
dostarczeniem karty i deklaracji. Zaliczka jest zwracana tylko w przypadku nie zakwalifikowania się
uczestnika podczas rekrutacji.
W przypadku dużej liczby chętnych dokonana zostanie REKRUTACJA według regulaminu KP Turbacz.
Informacja o naborze będzie przekazana do dnia 10 czerwca 2021.

ZAPRASZAMY NA WSPANIAŁĄ PRZYGODĘ ZWYPRAWAMI KLUBU PODRÓŻNIKA
„TURBACZ”

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z organizatorami (Paweł Góralczyk, Michał Dziedzic) przez
dziennik Librus lub e-mail.

Zdjęcie główne