Dorota Dziedzic

Dodane przez admin - pt., 08/28/2020 - 13:41

WYKSZTAŁCENIE: Technologia chemiczna na Wydziale Inżynierii i Technologii i Chemicznej Politechniki
Krakowskiej; Matematyka na Wydziale Matematyczno - Fizyczno - Technicznym Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie

PROWADZONE ZAJĘCIA: matematyka / chemia

ZAINTERESOWANIA: literatura, psychologia behawioralna, krawiectwo, ochrona środowiska, film

Zdjęcie
Wychowawca
Dyżury
Schowaj na liście
Wyłączony