Informacja w sprawie rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 - aktualizacja

Dodane przez malgorzata.wlodarz - śr., 04/29/2020 - 14:40

Informuję, że w związku z przedłużającym się zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych i obowiązującą kwarantanną oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i pracowników szkoły regulamin rekrutacji dostępny na stronie szkoły pozostaje niezmieniony. 

Modyfikacji ulegają formy następujących działań rekrutacyjnych:

  • rozmowy rekrutacyjne pozostają zawieszone i nie będą się odbywać do czasu trwania zapisów zarządzenia w sprawie kształcenia na odległość (na dzień dzisiejszy jest to 24. maja),
  • testy sprawnościowe do klasy sportowej  również pozostają zawieszone. O nowym terminie przeprowadzenia obowiązkowych testów rodzice zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem.
  • zgodnie z regulaminem lista przyjętych do klasy pierwszej zostanie ogłoszona 8 maja. Lista zostanie udostępniona na stronie internetowej szkoły.
  • klasy (w tym sportowa) zostaną zrekrutowane na podstawie priorytetów rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021 i  regulaminu wewnętrznego Komisji Rekrutacyjnej

Dziękuję Państwu za zrozumienie, cierpliwość i słowa wsparcia w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

Tomasz Donatowicz

 

Zdjęcie główne