Joanna Niedziałek - Mały artysta - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - pon., 09/09/2019 - 18:50

Główne cele i założenia:

  • rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych
  • zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz właściwego
  • ich łączenia
  • rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia, wrażliwości estetycznej
  • nabywanie umiejętności pracy zespołowej
  • podnoszenie własnej wartości, oraz dostrzegania jej w innych
Klasa
Zdjęcie główne
Prowadzący
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna
Sala