Jolanta Styczeń - Mały badacz- doświadczenia i eksperymenty - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - ndz., 09/08/2019 - 20:20

Główne cele i założenia:

  • rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości w odkrywaniu nowego
  • pobudzanie do myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań
  • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków
     

Zadania, formy pracy, tematyka:
Cele realizowane będą poprzez zabawy badawcze i eksperymenty, które stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Dzięki programowi Mały badacz dzieci poznają różne zjawiska zachodzące w naszym otoczeniu i kreatywnie spędzą czas. Uczestnicy będą wykonywać doświadczenia z wodą i innymi cieczami, powietrzem, ogniem, będą obserwowali przyrodę w otoczeniu szkoły, przeprowadzą obserwacje długoterminowe np. hodowla wybranej rośliny.

Klasa
Zdjęcie główne
Prowadzący
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna