Magdalena Kulka - Kocham Niepołomice i okolice - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - ndz., 09/08/2019 - 20:16

Główne cele:

  • kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich „małą ojczyzną” przez poznanie kultury materialnej i duchowej ludzi, wśród których żyją
  • poznanie tradycji i zwyczajów oraz lokalnej przyrody
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości i regionu.
     

Zadania, formy pracy, tematyka:
Program zajęć pogłębia wiedzę uczestników na temat ich najbliższego otoczenia: historii, ludzi, miejsc, przyrody. Koło zakłada zajęcia stacjonarne, wizyty w różnych istotnych miejscach i spotkania z ciekawymi ludźmi. Dzieci podczas zajęć uczą się poprzez doświadczenie, zarówno w grupie jak i indywidualnie.

Klasa
Zdjęcie główne
Prowadzący
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna
Sala