Edyta Pyrka - Gry i zabawy integracyjne rozwijające kreatywne myślenie - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - ndz., 09/08/2019 - 20:08

Główne cele:

  • kształtowanie u dzieci pełnego uczestnictwa w życiu grupy,
  • kształtowanie postawy szacunku wobec kolegów i całej grupy jako całości
  • rozwijanie umiejętności współdziałania, podnoszenie poczucia własnej wartości,
  • kształtowanie wyobraźni i fantazji, kształtowanie więzi grupowej, rozwijanie orientacji
  • przestrzennej, tworzenie poczucia bezpieczeństwa

Zadania, formy pracy, tematyka:
Gry i zabawy uczą działania w zespole, wyrabiają refleks i szybką orientację, sprawność ruchową i zręczność rąk. Rozwijają też wiedzę i niektóre funkcje intelektualne, takie jak: myślenie, pamięć, mowa, spostrzegawczość, wyobraźnię, uczucia i wolę. Mają duże wartości wychowawcze: uczą poszanowania przyjętych norm, sprzyjają uspołecznianiu, uczą umiejętności wygrywania i przegrywania, współdziałania w grupie. Zajęcia z twórczego myślenia mają za zadanie pobudzić odmienne, alternatywne sposoby myślenia. Uczniowie dowiadują się, w jaki sposób ćwiczyć twórcze myślenie - m.in. przez zastosowanie skojarzeń, metafor.

Klasa
Zdjęcie główne
Prowadzący
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna
Sala