Rafał Kanowski - Koło informatyczne I-III - 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Dodane przez admin - czw., 09/05/2019 - 18:50

Cele ogólne:

  • Rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym.
  • Przygotowanie dzieci do korzystania ze środków techniki komputerowej.
  • Rozwijanie zainteresowań techniką komputerowa i multimedialną.
  • Wdrażanie do samodzielnego, świadomego korzystania z niej.
  • Wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy, zabawie.
  • Wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania ze sprzętu komputerowego.
     
Klasa
Zdjęcie główne
Prowadzący
Rodzaj zajęć
Zajęcia
Dzień tygodnia
Godzina lekcyjna